Witam :-)


WebQuest jest przeznaczony dla uczniów 3 klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Można go zrealizować na lekcji „Multimedia i grafika komputerowa” w zawodzie technik informatyk. Do zrealizowania przez 4 tygodnie na zajęciach szkolnych oraz dodatkowo część pracy w domu.